Lỗi font chữ từ express trả về. • E bị lỗi font trên express e có console.log ra lúc ở trên server nó cũng dạng chữ kiểu ntn ai mách sửa với :3

  có dấu ?
  xin chao
  xin chao
  xin chao viet nam
  xin chao meaning
  xin chao hotel mui ne
  xin ch�o kiều an
  xin chao tieng trung quoc
  xin chao be yeu
  xin chao em
  xin ch�o bằng tiếng nhật • @Tran-Hoang-Hiep said in Lỗi font chữ từ express trả về.:

  E bị lỗi font trên express e có console.log ra lúc ở trên server nó cũng dạng chữ kiểu ntn ai mách sửa với :3

  Bạn chỉnh lại loại font của ứng dụng Terminal/console đó nhé. • cái này do Terminal hoặc Console bạn dùng. Set nó lại về utf-8 là đc


Log in to reply