[Git] Cần hỏi về workflow khi làm việc với shared branch • Mình sang chỗ mới cần làm việc với git mà thấy hơi loạn, có research nhiều nhưng chưa thỏa mãn lắm, cần ae đã và đang làm với git hàng ngày cho mình tip khi làm việc với các branch chung với người khác. VD: daily thì làm tnao? trước khi commit mới thì làm tnao? • Branch chung là sao bạn. Là chung một nhanh master thôi. Mọi nguời dev hết vào đó hay sao. • @quanganh1202 said in [Git] Cần hỏi về workflow khi làm việc với shared branch:

  Mình sang chỗ mới cần làm việc với git mà thấy hơi loạn, có research nhiều nhưng chưa thỏa mãn lắm, cần ae đã và đang làm với git hàng ngày cho mình tip khi làm việc với các branch chung với người khác. VD: daily thì làm tnao? trước khi commit mới thì làm tnao?

  Mình thấy các vấn đề đều bình thường. Tương đối dễ hơn khi làm việc mà tạo nhiều branch. Bạn cần chsu ý các vấn đề sau:

  1. Space + Tab (1tab = 4 or 8 spaces)
  2. Test trước khi commit (lúc nào cũng vậy)
  3. Pull trước khi push (lúc nào cũng vậy)
  4. Conflict thì phải hỏi ý kiến dev code đó. Git history với git log nhiều vào =)). Thấy có nhiêu đó thôi. • Banned

  LẬP TRÌNH WEB TỐC ĐỘ CAO, THỜI GIAN THỰC VỚI NODEJS
  (Tham khảo khóa học :https://goo.gl/06LnVj

  Khoá học "Lập trình web với NodeJS" sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng các ứng dụng Web thời gian thực, tốc độ cao: BLOG cá nhân, CHAT nhóm,..

  Lợi ích khóa học

  Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường
  Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS
  Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server
  Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS
  Xây dựng BLOG cá nhân
  Tạo được ứng dụng CHAT web
  Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet
  XEM NGAY TẠI : https://unica.vn/lap-trinh-web-voi-nodejs?coupon=khuyen-mai-2017 • Quan trọng nhất là tách branch ra từ branch chung rồi làm, cuối ngày rebase và merge vào branch chung và đẩy code lên
  . Ví vụ branch chung là: user-management
  . Sau khi lấy code về bạn cần tách ra một branch mới từ branch này:
  git checkout -b my-user-management
  . Work và commit lên trên branch này, có thể push branch này lên server (tùy bạn)
  . Trước khi merge với branch chung cần:
  git checkout user-management
  git pull origin user-management
  git checkout my-user-management
  git rebase user-management (resolve conflict ở bước này, sau khi resolve thì kiểm tra lại code và tính năng của project), sau đó commit những thay đổi nếu có lên
  git checkout user-management
  git merge my-user-management
  git push origin user-management (cuối cùng là push code lên branch chung)
  git checkout my-user-management (trở về nhánh của mình để code tiếp)

  Hy vọng có thể giúp bạn


Log in to reply
 

});