Deploy code lên vps bị lỗi • Sau khi run bằng command "node debug.js" thì cứ bị báo lỗi thế này.

  Em đã thử rm node_modules để npm install -g đủ thứ rồi vẫn không được. Có bác nào tốt bụng teamviewer xem giúp em tí được không ạ.

  Skype em: pchoanganh

  PID: 26624 (v3.0)
  ======= 2017-05-07 21:44:52: framework.install('module', '') ---> SyntaxError: Unexpected token } SyntaxError: Unexpected token }
  at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
  at Module._compile (module.js:373:25)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
  at Module.load (module.js:343:32)
  at Function.Module._load (module.js:300:12)
  at Module.require (module.js:353:17)
  at require (internal/module.js:12:17)
  at Object.<anonymous> (/home/vinaworld/modules/utils.js:5:13)
  at Module._compile (module.js:409:26)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
  ======= 2017-05-07 21:44:52: framework.install('model', 'bank') ---> Error: Cannot find module './drivers' Error: Cannot find module './drivers'
  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
  at Function.Module._load (module.js:276:25)
  at Module.require (module.js:353:17)
  at require (internal/module.js:12:17)
  at Object.<anonymous> (/home/vinaworld/node_modules/mongoose/lib/schema.js:5:16)
  at Module._compile (module.js:409:26)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
  at Module.load (module.js:343:32)
  at Function.Module._load (module.js:300:12)
  at Module.require (module.js:353:17)
  ======= 2017-05-07 21:44:52: framework.install('model', 'bank_category') ---> Error: Cannot find module './drivers' Error: Cannot find module './drivers'
  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
  at Function.Module._load (module.js:276:25)
  at Module.require (module.js:353:17)
  at require (internal/module.js:12:17)
  at Object.<anonymous> (/home/vinaworld/node_modules/mongoose/lib/schema.js:5:16)
  at Module._compile (module.js:409:26)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
  at Module.load (module.js:343:32)
  at Function.Module._load (module.js:300:12)
  at Module.require (module.js:353:17)
  ======= 2017-05-07 21:44:52: framework.install('model', 'bill') ---> Error: Cannot find module './drivers' Error: Cannot find module './drivers'
  at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
  at Function.Module._load (module.js:276:25)
  at Module.require (module.js:353:17)
  at require (internal/module.js:12:17)
  at Object.<anonymous> (/home/vinaworld/node_modules/mongoose/lib/schema.js:5:16)
  at Module._compile (module.js:409:26)
  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
  at Module.load (module.js:343:32)
  at Function.Module._load (module.js:300:12)
  at Module.require (module.js:353:17)
  ======= 2017-05-07 21:44:52: framework.install('model', 'bill_supplier') ---> Error: Cannot find module './drivers' Error: Cannot find module './drivers' • Deploy trên heroku app à ? • thay vì npm install -g bạn dùng npm install --save để tạo lại node_modules tại chính thư mục chứa project. Nhớ là đủ khai báo các dependencies trong package.json nhé. • Nó dùng totaljs.
  Em thấy thư mục modules hiện tại là: "modules" chứ ko phải "node_modules"

  Các bác cho em xin skype có gì không được giúp em với ạ :(( • @Anh-NC Không vps bác. Cài opensource mà cài mãi không được 😞 • framework.install('module', '') ---> SyntaxError: Unexpected token } SyntaxError: Unexpected token }

  Lỗi syntax nên bạn thử check lại có miss gì không.


 • Banned

  LẬP TRÌNH WEB TỐC ĐỘ CAO, THỜI GIAN THỰC VỚI NODEJS
  (Tham khảo khóa học :https://goo.gl/06LnVj
  Khoá học "Lập trình web với NodeJS" sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng các ứng dụng Web thời gian thực, tốc độ cao: BLOG cá nhân, CHAT nhóm,..
  Lợi ích khóa học
  Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường
  Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS
  Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server
  Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS
  Xây dựng BLOG cá nhân
  Tạo được ứng dụng CHAT web
  Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet
  XEM NGAY TẠI : https://unica.vn/lap-trinh-web-voi-nodejs?coupon=khuyen-mai-2017


Log in to reply
 

});