Tìm dự án Nodejs + React có thể làm tại nhà, thời gian linh động • Do việc bận gia đình nên cần tìm công việc Nodejs+React có thể làm tại nhà, thời gian linh động

  Kinh nghiệm:

  • Nodejs (Express, Sailjs)
  • Elasticsearch (query, scripting, custom score...)
  • React
  • Angularjs
  • Message Queue
  • MySQL, Postgres, Redis


 • Chào bạn.
  Bạn có thể PM mình không?


Log in to reply