Làm sao để lấy được dữ liệu từ jsTree?  • Mình có một jstree như sau
    0_1494643424191_image.png
    Mọi người cho mình hỏi,có cách nào để lấy được tên của các node trên tree .Ví dụ như trên hình mình click vào node "initially selected" thì sẽ lấy được tên của node mình vừa tích vào ấy.Chỉ cần lấy tên của node bị tick vào thôi ạ!  • ở Doc của nó có luôn mà bạn https://www.jstree.com/docs/events/


Log in to reply