Xin hướng dẫn hoặc lib lấy Disk Serial Number hoăr UUID • Xin chào mọi người, mình đang cần làm vấn đề như này.

  Cần xác định máy đang chạy app node, nên cần lấy "Unique Machine ID", dạng như xác định 1 ID duy nhất để cấp key cho app node đó chỉ chạy trên máy có key.

  có tham khảo: https://www.npmjs.com/package/serial-number nhưng serial number lấy được lại khác so với command của windows: "wmic DISKDRIVE get SerialNumber"

  ai đã từng làm xin giúp đỡ :) • bạn dùng máy chủ nào thế linux hay win bt thì trên linux dùng lệnh :

  dmidecode | grep -i uuid • mình dùng windows nhé bạn ơi :) đang cần lấy giá trị ở trong nodejs. • window thì bạn dùng
  wmic csproduct get UUID
  Trong nodejs bạn gọi dùng child_process để chạy lệnh

  require("child_process").exec('wmic csproduct get UUID',function(error, stdout, stderr){
  // chắc nó trong stdout
  })
  


 • Xin cám ơn bạn hỗ trợ nhiệt tình. đã làm được ạ.


Log in to reply