gửi nhận dữ liệu ajax • anh(chị) cho em hỏi khi dùng ajax gửi dữ liệu đến server node thì khi mà em res.send() ngược data lại thì nó gửi dữ liệu lại cho người dùng bình thường,còn khi em để res.send() trong hàm callback khi query database thì nó lại không gửi dữ liệu về ạ?
  0_1495164707210_upload-5dd4ec45-0a43-48b6-bfac-94a93c109506
  0_1495164755772_upload-2208be40-1736-4afa-868b-390fbee56586
  ở hình trên thì em để res.send() ở ngoài nó gửi dữ liệu về bt,còn hình dưới em để res.send() trong hàm callback khi kết nối dữ liệu thì nó có chạy nhưng ko hiểu sao ko gửi về gì cả...em cảm ơn! • Bác có đặt log thì xem log nó báo j. • @Thong-Bach Bác thử return res.send() chưa ?. Với thời gian để nó kết nối dữ liệu là bao lâu. Vì bên req, res cũng chỉ request được trong một khoảng thời gian thôi. • Bạn nên thực hiện kết nối database khi node app start. Hàm register chỉ hứng request từ server và trả dữ liệu về. Không nên gọi kết nối database mỗi lần client gọi register Api.
  Hơn nữa kết nối database sẽ tốn thời gian làm cho request có thể bị timeout.


Log in to reply
 

});