[Thắc mắc] Cách sử dụng phương thức PUT và DELETE trong pug engine • Em là người mới học nodejs.
  Em sử dụng express framework và view là pug. Hiện tại e đang gặp vấn đề không sử dụng được 2 phương thức PUT và DELETE trong form của pug.
  Em đã cố thử viết trong view

  form(action='/book', method='POST')
     input(type='hidden', method='PUT', name='_method')
  

  router

  var express = require('express');
  var router = express.Router();
  
  router.put('/book', function(req, res, next) {
    res.send('PUT method');
  });
  

  Hy vọng các pro giúp e với ạ
  Em cảm ơn các pro rất nhiều.


 • Global Moderator

  @nguyenvanthucframgia2016 method của HTTP bạn chỉ định nghĩa ở trên thẻ form thôi chứ ?

  Bạn thử thay đổi thành form(action='/book', method='PUT') xem ?

  Tech-nông
  Email: [email protected]
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • @Vũ Em đã thử r và không được ạ • @nguyenvanthucframgia2016 Bạn chưa làm đủ. Document Router

  var express = require('express'); 
  var app = express();
  var router = express.Router(); 
  
  router.put('/book', function(req, res, next) {
    res.send('PUT method');
  });
  
  app.use(router)
  


 • @hidemanvn Thankyou a nhiều. E đã làm được r ah


Log in to reply