mấy cái dạng mua xong về học kiểu này dẹp đi. • Re: [KHÓA HOC LẬP TRÌNH WEB TỐC ĐỘ CAO](THỜI GIAN THỰC VỚI NODEJS)
  0_1495442099647_image.png
  lần nào vào cũng thời gian này, ảo vãi.

  tổng thời gian 6 tiếng mà đòi làm web, vãi thật. đây học cả 3 tháng làm còn đuối chứ 6 tiếng./ • lai con moi cap do nua kia, khong biet ho la thanh o dau toi • @hongduy Kiểu mấy clip course trên youtube tông hợp hay gì đó nên nó ngắn vậy.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • Lol.....


Log in to reply