[Nhờ tư vấn]Những phương án, module xử lý Bất đồng bộ trong Nodejs • Mình cũng đã làm 2 project về Nodejs, nhưng chỉ ở mức đơn thuần Nodejs Express Socket.io, khi bước vào dự án hoàn toàn trắng tay nên kiến thức đến thời điểm hiện tại là vừa làm vừa học.
  Về Bất đồng bộ (BĐB) thì đến hiện tại mình vẫn dùng callback dù có thử dùng qua Promise (không xài module nào cả), nhưng từ giờ mình muốn hiểu sâu hơn về BĐB, mong mọi người tư vấn giúp, cũng đừng cười chê vì chắc chắn có một số điểm mình đang bị hiểu sai.

  1. Các bạn có thể liệt kê các module sinh ra nhằm support xử lý BĐB giúp mình không (ưu nhược càng tốt)
  2. Việc sử dụng Promise có sẵn trong JS thì khác gì dùng các module bên ngoài?
  3. Trong ES6 có Generator function vậy nó có liên quan gì đến BĐB không ?


 • @Acenter-Ha said in [Nhờ tư vấn]Những phương án, module xử lý Bất đồng bộ trong Nodejs:

  Generator function

  1. Async, Promise, Wait.for.
  1. :)) Chả khác mệ gì lắm. Chỉ nhớ là Promise trong JavaScript là Promise A+ được implement trong ES6 thì phải. Trước đó các thanh niên sài thì phải sài modules. Có thể là Promise A hoặc Promise A+. Khác biệt thì đọc cái này: https://promisesaplus.com/differences-from-promises-a
  2. :)) Cái này có coi qua cơ mà không hiểu lắm. Đại khái return mà ko dừng function. Chưa có thời gian coi nưã. Để coi thử.

  Mình chỉ biết thế thôi.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Nguyen-Hien said in [Nhờ tư vấn]Những phương án, module xử lý Bất đồng bộ trong Nodejs:

  • Promise => Là một built in object để xử lí async. Sau này được implement vào JavaScript. https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise. Promise sẽ giúp tránh callback hell. Nếu vào Promise hell thì tự hỏi mình thôi =)).
   Chỉ nhớ là Promise trong JavaScript là Promise A+ được implement trong ES6 thì phải. Trước đó các thanh niên sài thì phải sài modules.

  Cảm ơn bạn đã giải thích, vậy thì hiện tại đối với BĐB, hoàn toàn có thể sử dụng Promise với resolve, reject thay vì phải sử dụng bất kỳ một modules nào phải không nhỉ. • Oke. Hoàn toàn có thể bạn.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0

Log in to reply