Lấy giá trị của nhiều checkbox từ jade template trả về cho file js


Log in to reply
 

});