JWT khi login qua mạng xã hội .... sử dụng openid  • Mình muốn hỏi một chút về jwt dành cho SPA.

    Khi mình login thì sẽ chuyển đến trang login của MXH hoặc 1 bên thứ 3 như google, fb, steam.... Sau khi login thành công ở callback mình đã lấy được thông tin tài khoản và sinh ra jwt. Nhưng làm thế nào để gửi nó cho SPA. Hay là trực tiếp redirect qua router của SPA. Mong mọi người giúp đỡ.  • Qua router cũng đc bạn hoặc đẩy vào session.  • Bạn có thể lưu jwt vào localstorage. Sau đó SPA sẽ lấy jwt từ localStorage


Log in to reply
 

});