Xin hỏi các bạn, có cách nào mình get link nodejs trên heroku, import vào website khác được không • Xin hỏi các bạn, có cách nào mình get link nodejs trên heroku, import vào website khác được không. giống như <script src="link"></script> • Hình như bạn này đang có ý định đen tối gì đó thì phải ;)
  Theo mình biết thì hình như không trừ khi bạn làm chủ site đó hoặc chạy trên local
  Hy vọng sẽ có cao thủ trợ giúp bạn. Nhưng cũng đừng gây thiệt hại gì đó nhé! • Hi thank bạn!
  Tại mình viết một ứng dụng chat bằng nodejs, mình muốn đem ứng dụng đó qua website khác,
  ứng dụng đó auload load khung chat(nằm bên góc phải màn hình).hiện thị lên website khác!.
  (^_^) • Bạn có thể tham khảo cách này của google analytic:
  <script type="text/javascript">
  (function (i, s, o, g, r, a, m) {
  i['GoogleAnalyticsObject'] = r;
  i[r] = i[r] || function () {
  (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments)
  }, i[r].l = 1 * new Date();
  a = s.createElement(o),
  m = s.getElementsByTagName(o)[0];
  a.async = 1;
  a.src = g;
  m.parentNode.insertBefore(a, m)
  })(window, document, 'script', '//google-analytics.com/analytics.js', 'ga');

    ga('create', 'xxxxxxxxxx', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
  
  </script>
  

  hoặc tham khảo theo link: https://stackoverflow.com/questions/5132488/how-to-insert-script-into-html-head-dynamically-using-javascript • Thank bạn nhe! để mình tham khảo cách viết này xem!


Log in to reply