sublink Error 403 khi refresh page  • Mình đang sử dũng cấu trúc angularjs seed và sử dụng xampp.
    Mình đang bị là với các link như là demo.vn/about thì lỗi 403 mỗi khi refresh page. Mình đã config .htaccess nhưng không được.
    Mọi người có cách nào giúp mình với


Log in to reply
 

});