Làm thế nào để load ra danh sách file sau khi upload bằng multer ? • Anh em cho em xin hỏi :

  • Sau khi sử dụng multer để đưa file lên server, chúng ta sẽ làm cách nào load ra danh sách các file đã upload trong thư mục được cấu hình ạ ?


 • @kanhknight said in Làm thế nào để load ra danh sách file sau khi upload bằng multer ?:

  load ra danh sách các file đã upload trong thư mục được cấu hình ạ

  Cái này phụ thuộc vào response bạn trả về qua thao tác upload lên multer. Bạn gửi về 1 list các url đến các phần bạn upload thì bạn đã có thể show ra rồi ?.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0

Log in to reply