Hỏi về sequelize • Hiện tại mình đang có một vướng mắc với việc sử dụng sequelize.

  Ví dụ, mình có 1 truy vấn như sau :
  User.findById(id).then(user => {}) ....
  Mình muốn lấy kết quả của truy vấn như trên để exports ra thì làm thế nào vậy.

  Cảm ơn • @duongnt Return User.findById(id) Là được rồi. Lúc gọi nó trả về Promise. Xử lí chỗ bên import.
  Có gì cho thêm code để dễ hỏi nha bạn.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Nguyen-Hien Bạn ơi, mình muốn lấy kết quả của truy vấn đến database để lưu vào một biến rồi sử dụng biến đó để thao tác, tính toán bạn viết cho mình 1 ví dụ đơn giản để mình tham khảo với. • Bạn đã biết cách dùng mongodb chưa? • @Bui-Minh-Phong mình chưa bạn à. • Bạn đọc một số topic hướng dẫn về mongodb hoặc thư viện mongoose là sẽ hiểu ngay thôi. Nhiều ví dụ để ta thực hành.
  http://smartjob.vn/node-js-bai-7-node-js-va-mongoose-huong-dan-ket-noi-toi-mongodb/ • Vấn đề là xử lí Promise thôi mà.
  Ví dụ cái gateway với database có 1 function fetch data ra ban xử lí bên ngoài:
  File A:

  export const findById = function(id){
  return User.findById(id);
  }
  

  Lấy dữ liệu:
  File B

  import { findById } from UserGateway.js;
  var data;
  
  findById(id).then(function(user){
  data = user;
  })
  
  

  Muốn sài ở đâu thì import file A ra chỗ đó thôi bạn.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  0


 • @Bui-Minh-Phong Cảm ơn bạn nhé để mình tìm hiểu ^^ • @Nguyen-Hien Cảm ơn nhé để mình tìm hiểu.


Log in to reply