Vấn đề SESSION trong Nodejs  • Mọi người ơi, cho em hỏi với.
    express-session thì chỉ dùng được trong một router nào nó đó thôi phải không ạ.
    do là em sử dụng express.Router nữa, nên khi bên router "home" em set session (req.session.cart = "mot") thì khi qua bên router "check" em gọi lại (req.session.cart ) thì nó báo "undefinded" ạ.  • @Sơn-Nguyễn nếu bạn set session thì nó được sử dụng chung và lưu trên bộ nhớ của Server, nên nó không thể mất trừ khi bạn tắt trình duyệt. Vì vậy nếu ở router nào bạn cũng có thể gọi được session. Có thể em bạn set sai hoặc lỗi ngay chỗ set session ấy. bạn đọc document kỹ ở trang này: https://github.com/expressjs/session.  • @hongduy , chào bạn, mình đã fix được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều.  • @hongduy sao session lại lưu trên máy tính hả bạn? Session nó lưu trên sẻver mà  • @Henry-Pham haha ghi nhầm đó bạn ơi. demo trên localhost nó cũng là một server local nên nên câu trả lời của mình có phần gây nhầm lẫn. để mình update lại


Log in to reply