[Help] deploy nodejs lên vps window  • Mọi người cho em hỏi cho em hỏi có ai đã deploy nodejs lên vps window chưa, nếu có thì nên dùng window bao nhiêu ?
    Em có search google nhưng đa số là dùng ubutun , vì lần đầu đâu đưa lên host nên em cũng hơi mông lung :((


Log in to reply
 

});