Tool android studio là cái tool lập trình tệ nhất  • hôm qua đến h thật ức chế vs nó em lập trình web js vs webstorm , java intelij đều good , bây h code cái app vs thằng android studio hàng dùng lại của jetbrain phải nói thất ức chế ko chịu nổi nó compile cái graddle gì đó mà phải 1 h đồng hồ ms xong.
    Bye bye em qua intelij code tiếp đây :pensive:
    Post lên cho đở ức chế  • Vãi các A :gift_heart:  • android studio là bản mod lại của intelijIDEA mà bạn


Log in to reply