Cho mình hỏi nhé! có cách nào lấy số number phone của người dùng thì duyệt website bằng mobile không, xin chỉ mình nhé1  • mình đã tìm MISISDN mà không biết sử dụng như thế nào? và làm sao lấy được số number phone bằng ngôn ngữ lập trình(nodejs, hoặc javascript...)  • mặc định thì không có cách nào browser có thể lấy được số điện thoại của người khác trừ khi người dùng muốn public cho bạn biết :))  • Nếu người dùng truy cập website bằng điện thoại dùng 3g thì bạn có thể biết được. Có nhiều bên đã cung cấp dịch vụ này.  • @Hồ-Duy-Quốc-Bảo thank bạn!  • @Đô-Nguyễn thank bạn! mình đã tìm hiểu rồi chắc không được rồi hi


Log in to reply