Hỏi về một số vấn đề node hỗ trợ • Hi all, mình đang có thắc mắc.
  1, Theo như mình tìm hiểu thì 2 syntax async và await đã được NodeJS hỗ trợ từ phiên bản 7.6.0. Có đúng vậy không và sử dụng nó có khác với babel CLI ko?
  2, NodeJS đã hỗ trợ Syntax import và export chưa vì mình thấy hiện tại thì cả NodeJS và brower chưa hỗ trợ cái này thì phải, mình nói có đúng không?
  Xin cảm ơn  1. Về cơ bản là node sp ver nào của js thì có đầy đủ. Thằng babel là loader. Do đó nó dịch js bản cao về bản thấp cho browser hiểu. Vì browser vẫn chưa sp phiên bản dó.node nó càng cao sp version js càng cao. Vậy thôi. Async await thì js mới có thì babel hay node chả vậy =))))))


  1. Import và export fdc hỗ trợ trong node nhé. Chạy trên browser thì dùng babel loader chẳng hạn


 • import và export v8 mình chưa thấy hỗ trợ vẫn đang sài commonjs @@! • @Hồ-Duy-Quốc-Bảo http://es6-features.org/#ValueExportImport
  Có ở ES6 rồi =)). Chỉ là browser hỗ trợ chưa thôi. Nên dùng babel loader cái JavaScript ES6 về cái browser sp. Thì code của ông sẽ ít lỗi khi chạy trên nhiều browser khác nhau. • 1, Đúng, từ v7.6.0 đã có thể dùng async/await mà không cần transpiler
  2, Đúng, cho đến node 8 và chrome 59 hiện tại vẫn chưa hỗ trợ import/export. Muốn dùng nó thì phải có transpiler. Tích hợp ES6 Module có rất nhiều khó khăn chứ không đơn giản. Mặc dù đặc tả đã chuyển sang stage 4 từ mấy năm trước nhưng đến nay chưa có giải pháp nào hòan chỉnh.


Log in to reply
 

});