gọi hàm bất đồng bộ trong vòng lập forEach.


Log in to reply
 

});