[Bàn chuyện] Chuẩn lưu log • Chào các bạn,
  Mình đang làm về NodeJS server và chưa tìm được cách lưu log ( nhật ký hệ thống ) một cách tốt nhất.

  Lưu log các hoạt động người dùng hay admin

  *admin vừa banned thành viên teocuteo vào lúc 15:15 ngày 20/06/2017
  *Vừa nhận lệnh thêm không gian: Phòng ngủ vào lúc Thu Jun 08 2017 22:40:52 GMT+0700 (+07)

  Vì mình rất chú trọng việc thống kê và phân tích dữ liệu thống kê.

  Cám ơn!


Log in to reply
 

});