Xin giúp đỡ vấn đề Socket.io và redis • Mình đang dùng redis để làm adapter cho socket.io nodejs.
  Sử dụng phantomjs để test thì nhận thấy có một vấn đề.
  Mỗi lần có một client connect đến server, socket.io liền publish lên Redis cho các server khác nắm được thông tin new client.
  Nhưng cứ mỗi lần như vậy, socket.io không chỉ gửi mỗi info của new client, mà là toàn bộ các client đã connected.
  Có nghĩa là nếu có 1 client thứ 500 connect đến server, thì socket.io publish ngay list info cả 500 client lên resis thay vì chỉ một client thứ 500.
  Điều này ảnh hưởng đến bộ nhớ của Redis khi có số lượng lớn các client connect đến.

  Bạn nào có k/n hoặc đã gặp qua rất mong được giúp đỡ. • @Acenter-Ha bạn đưa code phần pub/sub của bạn lên mng mới hiểu được.
  Với lại server khác nắm được thông tin new client là thế nào vậy ? chắc là RedisClient khác chứ. • @hidemanvn Sr bạn, mình tìm được nguyên nhân vấn đề mình gặp không phải là redis.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.


Log in to reply
 

});