Kết nối cơ sở dữ liệu trong MEAN App • Hỏi về kết nối cũng như xuất dữ liệu với mongodb và angular2 (Nodejs), cũng như cách sử dụng expressJS trong dự án Angular2, cám ơn ạ. • @xuanngo90 bạn đã google chưa. Vì trả lời câu hỏi ngắn cuat bạn, phải mất nửa ngày mất .. • trên mạng thì chỉ thấy cách dùng expressjs với mongodb chứ ko thấy cách viết trong angular2 - bằng 1 example cụ thể chẳng hạn • @xuanngo90 mongodb + expressjs hoạt động bên server, angular bên client thì bạn định viết kiểu gì.
  Bạn có thể dùng Angular Universal nhưng cấu trúc nó không giống angular bên client. • @xuanngo90 said in Kết nối cơ sở dữ liệu trong MEAN App:

  Hỏi về kết nối cũng như xuất dữ liệu với mongodb và angular2 (Nodejs), cũng như cách sử dụng expressJS trong dự án Angular2, cám ơn ạ.

  Nodejs với mongodb thì có cái này
  http://mongodb.github.io/node-mongodb-native/2.2/quick-start/quick-start/
  angularjs2 với nodejs thì có cái này
  https://devcenter.heroku.com/articles/mean-apps-restful-api#set-up-the-angularjs-2-project-structure
  Còn angularjs2 với mongodb thì hiên tại "Khoa học" pó tay. Hóng cao thủ • khi viết service cho 1 app angular2:
  Giả sử mình có cái api từ mockup như này:
  private apiUrl = "http://5938f61354f615001105aec5.mockapi.io/api/employees";

  bên dưới mình dùng hàm get như này:
  GetList(): Observable<any[]> {
  return this._http.get(this.apiUrl).map((response: Response) => response.json());
  };

  Vấn đề là hiện tại mình muốn thay cái link apiUrl trên bằng cái mongoDB chuyển qua Json thì phải làm sao?
  (*) trên mạng thì mình thấy hầu hết các link db của mongoDB có dạng 'mongodb://localhost:27017/myproject' thì mình connect tới như thế nào? • @xuanngo90 Cái này bạn không nắm vững kỹ thuật rồi
  Mình cũng khó giải thích rõ được cho bạn hiểu
  Nhưng tạm thời thế này
  nodejs là ngôn ngữ server(tạm gọi là như vậy - expressjs nó là 1 framework nodejs - mình gọi thế này không biết đúng hay không)
  angularjs2 là ngôn ngữ máy khách (client)
  vậy nên bắt buộc nó phải qua thằng server để lấy dữ liệu
  nếu cứ như bạn nghĩ thì client có thể thay đổi được dữ liệu - cái này chắc không ai mong muốn
  bạn nhìn thấy link như vậy không có nghĩa cơ chế nó giông nhau
  mà chính xác thì nó vẫn khác nhau mà 1 thằng là http và một thằng là mongodb
  theo ngu kiến mình hiểu là vậy. có gì sai bác sau bổ xung. xin không gạch đá • à mình hiểu rồi, cám ơn bạn nhé, để học tiếp vậy, vì tính ra mình vẫn là newbie thôi :D • @Khoa-Lê-Duy said in Kết nối cơ sở dữ liệu trong MEAN App:

  nodejs là ngôn ngữ server(tạm gọi là như vậy - expressjs nó là 1 framework nodejs - mình gọi thế này không biết đúng hay không)
  angularjs2 là ngôn ngữ máy khách (client)

  Ơ thế trên thành phố người ta gọi nodejs là ngôn ngữ ạ? Nhà quê chúng em gọi Node.js là platform (mà không biết em viêt tên công nghệ đúng chưa nữa). Còn angularjs2 thì em mới nghe lần đầu, em chỉ biết AngularJS với Angular 2 thôi (cái này theo em biết thì nó dùng ngôn ngữ TypeScript)

  Bác nào thông não hộ em cái • @tientoantai Mình kiến thức nông cạn bạn
  Thanks bạn đã thông não! • @tientoantai, bạn có mở lớp dạy thêm Node.JS tại nhà không không cho mình đăng ký học với, mình là newbie :D


Log in to reply