Hiển thị nội dung từ ckeditor. • Chào mọi người , mình sử dụng express js để làm một web site nhỏ , trong đó dữ liệu của mình được thêm vào sử dụng ckeditor, tuy nhiên khi hiển thị ra trình web thì hiện cả cả thẻ html , các ký tự bị encode kiêu như này:
  "vòng 1/16, trong khi th?y trò Louis Van Gaal d? dàng ?ánh b?i ??i bóng vô danh Midtjylland v?i t?ng t? s? 6-3 sau hai l??t tr?n, thì Liverpool ph?i c?c kì&nb"
  Mọi người giúp mình với


 • Espresso

  Bạn xài template engine gì vậy? • bạn nên tham khảo API javascript của Ckediter:
  khai báo editer:
  var editor = CKEDITOR.replace('text_editer',{option});
  set data:
  editor.setData('set data');
  Get data:
  var html = editor.getData(); • mình cũng bị như vậy


Log in to reply
 

});