@hoangdacviet said in Monggodb lag quá có cách nào kết nối với nosql khác không: VPS hay GG Clo Đăng ký google cloud thêm thẻ ngân hàng trong thanh toán là dk, free hơn 6 củ